Esite - Avinstallere statistikk apper (GDPR)

I forbindelse med GDPR avvikles følgende apper i Esite:
- Web statistics module
- Page not found module

Følg denne guiden for å avinstallere disse fra din Esite løsning.
Updated: 30.05.2018 16:09

Logg inn med utviklertilgang til ditt nettsted

Dersom du ikke har dette eller er usikker på hva dette er kontakt din forhandler eller Interkodex support.

Klikk på "E-Site"


Merk "Statistikk"


Klikk "Forkast valgte elementer" fra utviklermenyen


Åpne Esite app center og avinstaller "Pages not found module"

OBS! Det er ikke alle siter hvor denne er installert. Se evt. bort fra dette punktet.
Dersom det ikke er mulig å velge den (grå bakgrunnsfarge) er dette fordi du må slette evt. objekter som er i bruk (også fra slettede elementer). Se liste over objektinstanser fra "App dev center".

Avinstaller nå "Webstatistikk-modul"

Dersom det ikke er mulig å velge den (grå bakgrunnsfarge) er dette fordi du må slette evt. objekter som er i bruk (også fra slettede elementer). Se liste over objektinstanser fra "App dev center".

Ferdig!